Електронски индекс1. Студентите од прв циклус студии запишани во и по учебната 2012/2013 година како и втор циклус на студии запишани во и по 2013/2014 година во iKnow апликацијата, имаат увид во нивниот електронски индекс on-line на адреса  www.iknow.ukim.mk.

Најавување: 

  • со личниот e-mail и password

За евентуални прашања/проблеми при on-line пријавувањето може да се обратите на маил: ukc@ukim.edu.mk

 

2. Студентите од прв циклус студии запишани пред учебната 2012/2013 година и втор циклус студии запишани пред 2013/2014 година имаат увид во својот електонски индекс on-line на адреса www.eccf.ukim.edu.mk/student 

Најавување:

  • user name – број на индекс
  • password – матичен број (за прв циклус) ; татково име (за втор циклус)

За евентуални прашања/проблеми при on-line пријавувањето може да се обратите на маил: valentina@eccf.ukim.edu.mk.