Контакт


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Map DataMap data ©2013 Google
Map Data
Map data ©2013 Google
Map data ©2013 Google
 
 
 
 
Map
Terrain
Satellite
45°
Labels

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Економски факултет - Скопје

Адреса:
бул. Гоце Делчев бр.9В
1000 Скопје
Република Северна Македонија

 
Тел: (02)3286-800
Факс: (02)3118-701
П.Факс: 550
 
 facebook: