Заштита на укажувачи


 

За реализирање на правата и обврските кои произлегуваат од Законот за заштита на укажувачи како и на подзаконските акти донесени во врска со овој закон, Процедурата за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите на Економскиот факултет - Скопје можете да ја преземете овде.

Податоци за овластеното лице на Економскиот факултет - Скопје можете да преземете овде.