Календар на активности во учебната 2013/2014


Календарот на активностите за учебната 2013/2014 година е даден во продолжение.

 

1

Упис  на година

09.09.2013 – 20.09.2013

2

Почеток на учебна година

16.09.2013

Зимски семестар

3

Времетраење  на зимскиот  семестар

16.09.2013 – 31.12.2013

Прв дел од  испит (тест)

28.10.2013 – 08.11.2013

Втор дел од  испит (тест)

16.12.2013 – 28.12.2013

4

Давање потписи  за  зимскиот семестар

09.12.2013 – 13.12.2013

5

Пријавување  за јануарска испитна сесија (on-line)

11.12.2013 – 24.12.2013

6

Јануарска испитна сесија

13.01.2014 – 31.01.2014

7

Заверка на зимски и упис (on-line) на летен семестар

03.02.2014 – 14.02.2014

Летен семестер

8

Времетраење  на летниот семестар

03.02.2014 – 16.05.2014

Прв дел од  испит (тест)

10.03.2014 – 21.03.2014

Втор дел од  испит (тест)

05.05.2014 – 16.05.2014

9

Давање потписи за летниот семестар

28.04.2014 – 02.05.2014

10

Пријавување  на Мајско -јунска испитна сесија (on-line)

21.04.2014 – 08.05.2014

11

Заверка на летниот  семестар

14.05.2014 – 26.05.2014

12

Мајско-јунска испитна сесија

26.05.2014 – 16.06.2014

13

Пријавување  на   Августовско - септемвриска испитна сеија (on-line)

18.06.2014 – 10.07.2014

14

Августовско-септемвриска испитна сеија

19.08.2014 - 05.09.2014


11.07.2013 прочитано: 44602