Календар на активности во учебната 2018/2019 година


Календарот на активностите за учебната 2018/2019 година е даден во продолжение.

1

Упис  на година ( и оn-line упис на семестар)

17.09.2018 – 27.09.2018

2

Почеток на учебна година

01.10.2018

 

Зимски семестар

3

Времетраење  на зимскиот  семестар

01.10.2018 – 16.01.2019

 

Прв дел од  испит (тест)

12.11.2018 – 20.11.2018

 

Пријавување за II колоквиум

17.12.2018 – 25.12.2018

 

Втор дел од  испит (тест)

08.01.2019 – 16.01.2019

4

Давање потписи  за  зимскиот семестар

24.12.2018 – 28.12.2018

5

Пријавување  за јануарска (прва) испитна сесија (on-line)

28.12.2018 – 07.01.2019

6

Јануарска (прва) испитна сесија

21.01.2019 – 09.02.2019

7

Заверка на зимски и упис (on-line) на летен семестар

04.02.2019 – 15.02.2019

 

Летен семестер

8

Времетраење  на летниот семестар

18.02.2019 – 31.05.2019

 

Прв дел од  испит (тест)

29.03.2019 – 06.04.2019

 

Втор дел од  испит (тест)

22.05.2019 – 31.05.2019

  Пријавување за II колоквиум

06.05.2019 – 12.05.2019

9

Давање потписи за летниот семестар

15.05.2019 – 21.05.2019

10

Пријавување  за Jунска (втора) испитна сесија (on-line)

15.05.2019 – 22.05.2019

11

Заверка на летниот  семестар

27.05.2019 – 05.06.2019

12

Jунска (втора) испитна сесија

03.06.2019 – 24.06.2019

13

Пријавување  на   Августовско - септемвриска (трета) испитна сеија (on-line)

25.06.2019 – 05.07.2019

14

Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија

26.08.2019 - 20.09.2019 


05.09.2016 прочитано: 24684