Календар на активности во учебната 2019/2020 година


Календарот на активностите за учебната 2019/2020 година е даден во продолжение.

1

Упис  на година ( и оn-line упис на семестар)

19.09.2019 – 30.09.2019

2

Почеток на учебна година

01.10.2019

 

Зимски семестар

3

Времетраење  на зимскиот  семестар

01.10.2019 – 18.01.2020

 

Прв дел од  испит (тест)

14.11.2019 – 23.11.2019

 

Пријавување за II колоквиум

17.12.2019 – 24.12.2019

 

Втор дел од  испит (тест)

09.01.2020 – 17.01.2020

4

Давање потписи  за  зимскиот семестар

24.12.2019 – 30.12.2019

5

Пријавување  за јануарска (прва) испитна сесија (on-line)

30.12.2019 – 09.01.2020

6

Јануарска (прва) испитна сесија

20.01.2020 – 07.02.2020

7

Заверка на зимски и упис (on-line) на летен семестар

03.02.2020 – 17.02.2020

 

Летен семестер

8

Времетраење  на летниот семестар

17.02.2020 – 30.05.2020

 

Прв дел од  испит (тест)

26.03.2020 – 04.04.2020

 

Втор дел од  испит (тест)

21.05.2020 – 30.05.2020

  Пријавување за II колоквиум

04.05.2020 – 10.05.2020

9

Давање потписи за летниот семестар

14.05.2020 – 20.05.2020

10

Пријавување  за Jунска (втора) испитна сесија (on-line)

28.05.2020 – 08.06.2020

11

Заверка на летниот  семестар

28.05.2020 – 08.06.2020

12

Jунска (втора) испитна сесија

04.06.2020 – 25.06.2020

13

Пријавување  на   Августовско - септемвриска (трета) испитна сеија (on-line)

29.06.2020 – 06.07.2020

14

Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија

29.06.2020 – 06.07.2020 


05.09.2016 прочитано: 27968