Важно известување за студентите од прва година


Сите студенти прв пат запишани во учебната 2017/2018 година при уписот на предмети од летниот семестар 2017/2018 ЗАДОЛЖИТЕЛНО го запишуваат и предметот Спорт и здравје, кај проф. Бранко Крстевски, согласно акредитацијата на студиските програми на Економскиот факултет.

Предметот не носи кредити, не се оценува, но е задолжителен т.е. без потпис од професорот НЕМА ДА МОЖЕ да се завери летниот семестар


22.01.2018 прочитано: 1891