ВАЖНО: Конкурс за запишување на студенти на прв и втор циклус студии на студиски програми на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, 2018/2019


Конкурс за запишување студенти на прв и втор циклус студии на
студиски програми на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, 2018/2019
 
прв циклус студии          http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=186&glavno=40
 
втор циклус студии       http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=187&glavno=40

13.06.2018 прочитано: 5407