ПОВИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА Е-РА III


    Почитувани студенти,   Економскиот факултет-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје најавува одржување на нови економски работилници кои ќе се реали...

22.01.2015 прочитано: 2118 повеќе →

Конкурс за доделување на наградата "Гоце Делчев" во 2015 година


ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” распишува   К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО 2015 ГОДИНА   Со наградата “Го...

22.01.2015 прочитано: 218 повеќе →

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ/ УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2014/2015


ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ/ УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2014/2015 04 -20.02.2015 1.Потребни документи за  ЗАВЕРКА на ЗИМСКИОТ семестар, 2014/2015 Образец за заверка на семестар и уплата од 50,00 ден. ...

21.01.2015 прочитано: 5945 повеќе →

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОМЕНИ ВО ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ СО ОБРАЗЛОЖЕНИЈА и МИСЛЕЊЕ ВО ВРСКА СО ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВЕН КАДАР ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ, ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Мислењето на Економскиот факултет-Скопје во врска со предлозите за промени во предлог законот, е доставено до Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

25.12.2014 прочитано: 1125 повеќе →

Најдобар млад научник за 2014 година


Во тек е јавниот повик за избор на Најдобар млад научник за 2014 година, признание што петта година го доделува Претседателот на Република Македонија, Н.Е. д-р Ѓорге Иванов. Во продолжение следи ...

18.11.2014 прочитано: 958 повеќе →

<< 1 2 3 4 5  ... >>