Крводарителска акција


Согласно дописот доставен од страна на Општинската организација на црвен крст „Центар“ од ден 26.11.2013 година, а согласно Интегралниот план за крводарителство на Република Македонија за 2013 година, во просориите на Економскиот факултет - Скопје ќе се одржи крводарителска акција.

Крводарителската акција ќе се одржи на ден 02.12.2013 година, понеделник, во периодот од 0900 до 1400 часот, во Предавална 2, и на истата можат да учествуваат студенти и вработени.


28.11.2013 прочитано: 869