ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕРАЗМУС АКЦИЈА 2 МОБИЛНОСТ (2014-2015)


Во насока на обезбедување што поголема информираност и поддршка за искористување на можностите за стипендија за мобилност во рамки на Еrasmus Mundus Action 2 програмите (Basileus V и JoinEU SEE Penta) во продолжение следат информации кои може да се симнат од веб-от и да бидат полезни за заинтересираните апликанти:

 

 

ВАЖНО: Термин за консултации за мобилност: ВТОРНИК и ЧЕТВРТОК (12.00-14.00) во просторијата за туторски вежби (до Читалната)

 

Контакт:

Центар за кариера

(м-р Маријана Секуловска)

тел. 02/3286-835

e-mail: ck@eccf.ukim.edu.mk

 


30.11.2013 прочитано: 5488