РСМ Македонија во соработка со Економски факултет - Скопје, Проектен конкурс за доделување стипендии13.02.2019 прочитано: 219