EY Program for development of young potentials (инфо сесија 28.02.2019 амфитеатар 3, почеток во 10 часот)


EY Program for development of young potentials.За повеќе информации повелете на инфо сесија која ќе се одржи на ден 28.02.2019 година во амфитеатар 3 со почеток во 10 часот.“

18.02.2019 прочитано: 214