д-р Драган Тевдовски

Позиција Вонредни професори
Катедра Математика и статистика
Телефон 3286-873
Емаил dragan@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Понеделник10:00:00 - 12:00:00
Вторник10:00:00 - 12:00:00
Среда10:00:00 - 12:00:00

Драган Тевдовски е Вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” (од септември 2015 година). На факултетот  работи од декември 2002 година, најпрво како помлад асистент (декември 2002 – септември 2007 година), потоа како асистент (септември 2007 – септември 2010 година) и доцент (септември 2010 - септември 2015 година). Во 2016 година ја добива наградата: Најдобар научник на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во областа на општествените науки за 2015 година. А, истата година врз основа на анкетата на порталот Fakulteti.mk е избран за еден од Најинспиративните професори во Македонија.

Драган Тевдовски ја извршува функцијата Министер за финансии во Владата на Република Македонија од јуни 2017 година.

Магистрира на Економскиот факултет при Универзитетот во Белград, Р. Србија (декември 2006 година). Сите предмети на последипломските студии ги положил со оценка 10. Во февруари 2010 година успешно ја одбранил докторската дисертација на Економскиот факултет во Скопје и се стекнува со титула доктор по економски науки. Во 2013 - 2014 година, остварува постдокторски студиски престој на CREATES, Aarhus University во Данска, во областа на економетријата.

Коавтор е на 2 универзитетски учебници (“Статистика за бизнис и економија” и “Вовед во анализата на временските серии”) и две научни монографии. Има објавено 45 научни трудови и 8 политички анализи. Некои од неговите трудови се објавени во престижни научни списанија: Economics of Transition, Economic Systems, Empirical Economics, Empirica, European Journal of International Management, Romanian Journal for Economic Forecasting, Global Labour Journal, Croatian Economic Survey и Economic Annals. Во 2012 година, заедно со Горан Петревски и Јане Богоев, ја добива годишната истражувачка награда на меѓународниот Global Development Network за испитување на интеракциите на фискалната и монетарната политика во земјите со фискен девизен курс. Неговите политички анализи се објавени од реномирани меѓународни институти, како FES, NDI, FEPS и SOLIDAR. Дополнително, пишува колумни на економски теми. Досега има објавено 25 колумни.

Линк до неговите трудови на ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dragan_Tevdovski
Линк до неговите трудови на Ideas: https://ideas.repec.org/f/pte235.html

 

Остварил пет студиски престои во странство: Универзитет Карлос Три (Мадрид, Шпанија), Универзитет Рим Три (Рим, Италија), Универзитетот Џорџ Вашингтон (Вашингтон, САД), Универзитет во Стафордшир (Сток-он-Трент, Англија) и Универзитет Св. Климент Охридски (Софија, Бугарија). Учествувал на 95 научни конференции и семинари во странство. Работел на 9 меѓународни проекти. 

Во рамките на Првата обука за инвестициони советници, организирана од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, одржувал предавања по предметите: квантитативни методи и статистика и портфолио менаџмент. Дополнително, одржува курсеви и обуки за бизнис заедницата. Позначајни се обуките за Т-Mobile Македонија. 

Предмет Насоки Степен
Статистика за бизнис и економија Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија Прв циклус студии
Квантитативни методи во финансии Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии

Драган Тевдовски е Вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” (од септември 2015 година). На факултетот  работи од декември 2002 година, најпрво како помлад асистент (декември 2002 – септември 2007 година), потоа како асистент (септември 2007 – септември 2010 година) и доцент (септември 2010 - септември 2015 година). Во 2016 година ја добива наградата: Најдобар научник на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во областа на општествените науки за 2015 година. А, истата година врз основа на анкетата на порталот Fakulteti.mk е избран за еден од Најинспиративните професори во Македонија.

Драган Тевдовски ја извршува функцијата Министер за финансии во Владата на Република Македонија од јуни 2017 година.

Магистрира на Економскиот факултет при Универзитетот во Белград, Р. Србија (декември 2006 година). Сите предмети на последипломските студии ги положил со оценка 10. Во февруари 2010 година успешно ја одбранил докторската дисертација на Економскиот факултет во Скопје и се стекнува со титула доктор по економски науки. Во 2013 - 2014 година, остварува постдокторски студиски престој на CREATES, Aarhus University во Данска, во областа на економетријата.

Коавтор е на 2 универзитетски учебници (“Статистика за бизнис и економија” и “Вовед во анализата на временските серии”) и две научни монографии. Има објавено 45 научни трудови и 8 политички анализи. Некои од неговите трудови се објавени во престижни научни списанија: Economics of Transition, Economic Systems, Empirical Economics, Empirica, European Journal of International Management, Romanian Journal for Economic Forecasting, Global Labour Journal, Croatian Economic Survey и Economic Annals. Во 2012 година, заедно со Горан Петревски и Јане Богоев, ја добива годишната истражувачка награда на меѓународниот Global Development Network за испитување на интеракциите на фискалната и монетарната политика во земјите со фискен девизен курс. Неговите политички анализи се објавени од реномирани меѓународни институти, како FES, NDI, FEPS и SOLIDAR. Дополнително, пишува колумни на економски теми. Досега има објавено 25 колумни.

Линк до неговите трудови на ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dragan_Tevdovski
Линк до неговите трудови на Ideas: https://ideas.repec.org/f/pte235.html

 

Остварил пет студиски престои во странство: Универзитет Карлос Три (Мадрид, Шпанија), Универзитет Рим Три (Рим, Италија), Универзитетот Џорџ Вашингтон (Вашингтон, САД), Универзитет во Стафордшир (Сток-он-Трент, Англија) и Универзитет Св. Климент Охридски (Софија, Бугарија). Учествувал на 95 научни конференции и семинари во странство. Работел на 9 меѓународни проекти. 

Во рамките на Првата обука за инвестициони советници, организирана од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, одржувал предавања по предметите: квантитативни методи и статистика и портфолио менаџмент. Дополнително, одржува курсеви и обуки за бизнис заедницата. Позначајни се обуките за Т-Mobile Македонија. 

 • Statistical Methods for Business and Economics, проект на Европската комисија од TEMPUS програмата (2006-2009).
 • The Role of Education for the Duration of Unemployment, финансиран од Austrian Science Liaison Office Ljubljana и Centre for Social Innovation, Виена, под покровителство на Австриското федерално министерство за образование, наука и култура (2006-2007).
 • Global Competitiveness program, реализиран од страна на Ohio University, САД I Економски факултет - Скопје (2003).
 • Department of Statistics, Universidad Carlos III, Мадрид, Шпанија (октомври 2007), спонзориран од проектот на Европската комисија: Статистички методи за бизнис и економија.
 • Facolta di Economia “Federico Caffe”, Universita degli studi Roma Tre, Rим, Италија (ноември, 2006), спонзориран од проектот на Европската комисија: Статистички методи за бизнис и економија.
 • George Washington University, Вашингтон, САД (јануари – јуни, 2006), Junior Faculty Development Program, финансиран од U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs.
 • Faculty of Business & Law, Staffordshire University, Stoke-on-Trent, Велика Британија (октомври, 2005), Individual Mobility Grant од TEMPUS Програмата.
 • Abteilung für Statistiken, Universitat fur Wirzchaft, Виена, Aвстрија (ноември, 2004).
 • Department for statistics and econometrics, Faculty of Business Administration, University “St. Kliment Ohridski”, Софија, Бугарија (октомври, 2004).
 • Economic Forum of Young Leaders, Нови Сач и Крница, Полска (9-12, септември, 2008). Организатори: Youth in Action Programme, Economic Forum, Europejski Dom Spotkan: Fonadacija Nowy Staw и Fundacja Razwoju Systemu Edukacji. Клучни излагачи: Aleksander Kwa
 • JFDP Regional Conference: Service Learning Implementation, Impact and Visibility, Херцег Нови, Црна Гора (27-31, август, 2008). Организатори: American Councils for International Education и Fractal. Презентација на тема: “We Should Change the Things”.
 • Second Conference of the Washington Academy of Sciences, Вашингтон, САД (25-26, март, 2006). Организатор: Washington Academy of Sciences. Презентација на трудот: “A Method for Designing Improvements in Organizations, Products, and Services.”
 • International Society of Business Disciplines Conference, Лас Вегас, САД (19-22, март, 2006). Организатор: International Society of Business Disciplines. Презентација на трудот: “The Behavior of Macedonian Stock Market Index.”
 • Educating for a Global Workforce – The Roles and Responsibilities of University Faculty, Вашингтон, САД (3-8, јануари, 2006). Организатор: American Councils for International Education.
 • Демографската транзиција и популационата политика, Битола, Македонија (19 јуни, 2008). Организатор: Македонско научно друштво. Презентација на трудот: “Меѓусебното влијание на демографскиот и економскиот развој на Република Македонија.”
 • Second Doctoral Summer School on Research Methods, организиран од Faculty of Economics and Business Administration, University “St. Kliment Ohridski” од Софија, во Созопол, Бугарија (7-11 јуни, 2007).
 • Methodology for Sampling in the Production of Official Statistics, организиран од Facolta di Economia “Federico Caffe”, Universita degli studi Roma Tre, во рамките SMEBE TEMPUS, проектот, во Рим, Италија (27 мај, 2007).
 • The Role of Education for the Duration of Unemployment, организиран од страна на Austrian Science and Research Liaison Office Ljubljana и Constantin Brancusi University, Тургу-Жиу, Романија (30 март – 3 април, 2007).
 • Reflexivity and Fallibility: Guiding Principles for Understanding and Acting within Social Systems, предавач George Soros, организиран од The George Washington University, Вашингтон, САД (2 мај, 2006).
 • Two Epistemologies and their Implications for Administrative Research, организирано од The George Washington University, Вашингтон, САД (26 април, 2006).
 • The Moral Consequences of Economic Growth, International Monetary Fund, Вашингтон, САД (8 февруари, 2006).
 • International Project Management, организиран од UNESCO и Austrian Science and Research Liason Office Ljubljana, Љубљана, Словенија (9 – 11, ноември, 2005).
 • The communication situation as a pedagogical tool to teach management course, Кишињев, Молдавија (4 – 8 април 2005 година).
 • E-commerce and e-government, Рејкјавик, Илсанд, (8 – 16 јуни 2005 година).
 • Воведување на систем на бруто плати во Република Македонија, Струга (17 – 18 септември 2008 година). Организатори: Сојуз на синдикати на Македонија и Friedrich Ebert Stiftung.
 • Користење на лабарaторија во настава по статистика и економетрија. Предавачи од Department of Statistics, Universidad Carlos III и Facolta di Economia “Federico Caffe”, Universita degli studi Roma Tre. Организиран во рамките на SMEBE TEMPUS проектот на Е
 • “The communication situation as a pedagogical tool to teach management course”, organized by South East European Network for Management Education, Chisinau, Moldova (April 4 - 8, 2005).
 • "Analysis of the Unemployment in the Republic of Macedonia using the Cox model", University of Maribor, Марибор, Словенија, 2009 (во печат). Коавтор: м-р Катерина Тошевска (Асистент на Економскиот факултет - Скопје).
 • "Меѓусебното влијание на демографскиот и економскиот развој на Република Македонија", Македонско научно друштво - Битола, 2009 (во печат). Коавтор: Марија Трпкова (Помлад асистент на Економскиот факултет - Скопје).
 • "Cox Regression Models for Unemployment Duration in Romania, Austria, Slovenia, Croatia and Macedonia", Austrian Science and Research Liason Office Ljubljana. Co-authors: Darja Boršič, Alenka Kavkler (Professors, Faculty of Economics and Business, Univers
 • "Невработеноста во Република Македонија: карактеристики, структура и мерки", Годишник на Економскиот факултет, Том.43, Скопје, 2008, стр. 297 - 310. Коавтор: Славе Ристески (Редовен професор, Економски факултет – Скопје).
 • "Labour Market Particularities in Slovenia: Unemployment Point of View, Slovenia and Hungary as Partners in the Processes of National and European Socioeconomic Development", University of Maribor, Марибор, Словенија, 2007, стр. 87-104. Коавтори: Darja Bo
 • "Elaboration of the Unemployment in the Republic of Macedonia through Duration Models", Proceedings of the 9th International Symposium on Operational Research, Нова Горица, Словенија, 2007, стр. 285-290. Коавтор: м-р Катерина Тошевска (Асистент на Економс
 • "Demystification of the Unemployment Duration in the Republic of Macedonia", Proceedings of International Scientific Round Table: Labour Market and the Role of Education, Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Словенија, 2007, стр. 26-4
 • "Оценување и предвидување на бруто домашниот производ на Република Македонија", Годишник на Економскиот факултет, Том.42, Скопје, 2007, стр. 153-166. Коавтор: д-р Славе Ристески (Редовен професор, Економски факултет – Скопје).
 • "The Main Characteristics of the Unemployment in Macedonia", Proceedings from the International Scientific Conference- ECOTREND-2006, “Constantin Brancusi” University of Targu-Jiu, Романија, 2006. Коавтор: м-р Катерина Тошевска (Асистент на Економскиот фа
 • "Емпирискиот распоред на приносите на македонскиот берзански индекс", Годишник на Економскиот факултет, Том.41, Скопје, 2006.
 • "A Method for Designing Improvements in Organizations, Products, and Services", Journal of the Washington Academy of Sciences, Вашингтон, САД, 2006. Коавтори: Stuart Umpleby (Професор по менаџмент на The George Washington University) и Irina Naoumova (Про
 • "The Behavior of Macedonian Stock Market Index", International Society of Business Disciplines Conference Proceedings, Лас Вегас, САД, 2006. Коавтор: George M. Jabbour (Професор по финансии на The George Washington University).
 • "Модели на преферирање на сигурност применети на акции од Македонската берза" Годишник на Економскиот факултет, Том.40, Скопје, 2005.
 • "Групирање на земјите во Европа според степенот на нивната развиеност", Годишник на Економскиот факултет, Том.39, Скопје, 2004.
 • "Граничните теореми и нивната примена во статистиката", Годишник на Економскиот факултет, Том.38, Скопје, 2003.
 • "Статистика за бизнис и економија (со CD-ROM), трето издание", Економски факултет, Скопје, 2008, 605 страни. Коавтор: Славе Ристески (Редовен професор, Економски факултет – Скопје). Учебник на Економскиот факултет – Скопје.
 • "Нобеловци по економија", второ издание, Економски факултет, Скопје, 2008, стр. 411. Редактор: Академик Проф. Д-р Таки Фити. Прилог за добитникот на Нобеловата награда за економија во 2003-та година: Роберт Ф. Енгл Трети.
 • "Карактеристики на пазарот на работна сила во избрани економии", Факултет за економија и бизнис, Марибор, Словенија, 2008 година, стр. 104. Научна монографија. Редактори: Darja Boršič и Alenka Kavkler (Професори на Факултет за економија и бизнис, Универзитет во Марибор).
 • "Статистика за бизнис и економија, четврто издание", Економски факултет, Скопје, 2010, 625 страни. Коавтор: Славе Ристески (Редовен професор, Економски факултет – Скопје). Учебник на Економскиот факултет – Скопје.