Happy man

Ексел

Подолу презентираните фајлови се статистички задачи, изработени во програмата Microsoft Excel. За да ги прегледате фајловите потребно е да го имате инсталирано Microsoft Office софтверскиот пакет.

Име Големина

Акции

[превземи овде]
40 KB

Алкалоид

[превземи овде]
376 KB

Аутомобиле

[превземи овде]
18 KB

Автомобили

[превземи овде]
15 KB

БДП

[превземи овде]
14 KB

Bestbuy

[превземи овде]
14 KB

Брокери

[превземи овде]
14 KB

Чоколади

[превземи овде]
28 KB

Djia

[превземи овде]
33 KB

Добавувачи

[превземи овде]
14 KB

Гуми

[превземи овде]
14 KB

Храна

[превземи овде]
14 KB

Индекс

[превземи овде]
16 KB

Индикатори+

[превземи овде]
26 KB

Индикатори

[превземи овде]
37 KB

Комерцбанка

[превземи овде]
16 KB

Компарација

[превземи овде]
22 KB

Кредит

[превземи овде]
28 KB

Мби10

[превземи овде]
108 KB

Менаџери

[превземи овде]
89 KB

Метро

[превземи овде]
14 KB

Nyse

[превземи овде]
14 KB

Осигурување

[превземи овде]
20 KB

Плаќање

[превземи овде]
22 KB

Плата

[превземи овде]
388 KB

Продавница

[превземи овде]
15 KB

Психологија

[превземи овде]
19 KB

Раст

[превземи овде]
14 KB

Ревизија

[превземи овде]
20 KB

Ручек

[превземи овде]
14 KB

Сим

[превземи овде]
29 KB

Софтвер

[превземи овде]
14 KB

Сокови

[превземи овде]
28 KB

Тиквеш

[превземи овде]
17 KB

Транспорт+

[превземи овде]
17 KB

Транспорт

[превземи овде]
14 KB

Веројатности z

[превземи овде]
14 KB

Вино

[превземи овде]
27 KB

Задоволство

[превземи овде]
22 KB

Злато

[превземи овде]
14 KB