Happy man

SPSS

SPSS е софтверски пакет за статистички пресметки. Подолу презентираните фајлови се веќе готови верзии на изработени податоци во програмата. За да ги прегледате фајловите потребна ви е SPSS програмата.

Име Големина
SPSS

Акции

[превземи овде]
5 KB
SPSS

Алкалоид

[превземи овде]
16 KB
SPSS

Чоколади

[превземи овде]
1 KB
SPSS

Дијаманти

[превземи овде]
14 KB
SPSS

Индикатори

[превземи овде]
1 KB
SPSS

Компарација

[превземи овде]
2 KB
SPSS

Корелација

[превземи овде]
1 KB
SPSS

Кредит

[превземи овде]
2 KB
SPSS

МБИ-10

[превземи овде]
19 KB
SPSS

Мбикварт

[превземи овде]
1 KB
SPSS

Менаџерки

[превземи овде]
3 KB
SPSS

Програми

[превземи овде]
2 KB
SPSS

Производство1

[превземи овде]
1 KB
SPSS

Производство2

[превземи овде]
1 KB
SPSS

Сим

[превземи овде]
1 KB
SPSS

Транспорт+

[превземи овде]
1 KB
SPSS

Вино

[превземи овде]
1 KB