Happy man

Веројатност

Име Големина
File:

Биномен распоред

[превземи овде]
27 KB

F-распоред

[превземи овде]
247 KB

Хи квадрат распоред

[превземи овде]
381 KB

Стандардизиран нормален распоред

[превземи овде]
360 KB

t-распоред vs.
стандардизиран нормален распоред

[превземи овде]
217 KB