Happy man

Мисли

“Мачете ги бројките и тие ќе ви признаат се”

Gregg Easterbrook

“Статистиката е како бикини. Тоа што е откриено е сугестивно, но тоа што е скриено е суштинско.”

Aaron Levenstein

“Ниту едно истражување не може да се нарече вистинска наука, ако не може да се демонстрира математички.”

Leonardo Da Vinci., Treatise on Painting

“Теоријата на веројатност во суштина не претставува ништо друго освен разумно размислување сведено на пресметка.”

Laplace, Théorie analytique des probabilités, 1820

 

Преку 50 мисли од светски познати личности